Olika men ändå lika

En debatt som ständigt är aktuell är den om manligt och kvinnligt och jämställdheten mellan de båda könen. Hela tiden arbetar många för att minska klyftan mellan män och kvinnor…