Vad är jamrum.nu? Jamrum.nu är en webbsida med politiska värderingar. Jamrum.nu är en webbsida som sysslar med opinionsbildning. Jamrum.nu är även en webbsida som sysslar med lobbyverksamhet. Och sist, men absolut inte minst – utan snarare viktigast, är jamrum.se en sida som står för kvinnors och mäns lika rättigheter och skyldigheter. Det jamrum.se engagerar sig i är jämlikhet och jämställdhet – på alla plan – i alla länder, även om vi naturligtvis fokuserar på Sverige. Vi försöker påverka genom att skriva diverse inlägg med ett starkt genusperspektiv som vi hoppas ska spridas och hjälpa till att skapa en opinion kring de viktiga frågorna med jämlikhet. Kalla oss en blogg, kalla oss en hemsida, kalla oss radikala feminister eller kalla oss vad du vill – vi bryr oss inte! Det spelar ingen roll vad vi kallas eller vad andra tycker om oss, så länge vi får igenom en debatt, påverkar opinionen och i längden får igenom någon form av förändring – eller ska vi säga förbättring?

Kvinnor och män har länge kämpat för att villkoren och förhållande mellan könen, på olika områden, ska bli mer jämlika. Och visst kan vi idag se resultaten av det arbete som gjorts av tidigare generationer. Historien är intressant och av den kan vi alla lära oss mycket. Samtidigt finns det fortfarande en hel del kvar att göra, även i Sverige som av många ses som ett föregångsland. Sverige är bättre än många andra länder på jämlikhet, och det ska vi ha en eloge för. Men det är inte bra nog. Även i Sverige finns kvinnohat, hat på nätet på kvinnor, kvinnomisshandel och olika löner för samma arbete. Det är inte bra nog. Kvinnor diskrimineras i olika fält, trots att man inte gärna erkänner det. Och i vissa fall diskrimineras också män, vilket det talas ännu mindre om. Vi vill att alla kvinnor och män ska behandlas lika och dömas efter personlighet, egenskaper och handlingar – inte efter kön. Tills detta är en realitet i alla fält och på alla områden behövs vi. Och tills detta är en realitet kommer vi inte att vila.

Vi låter Australiens premiärminister avsluta denna presentation med hennes tal som setts världen över och blivit hyllat som ett oerhört starkt slag mot mansdominans och för jämlikhet. Vi kunde inte ha sagt det bättre själva, så lyssna och lär!