Hem / Jämlikheten i Sverige

 

Jämställdhet är ett hett, omdebatterat ämne bland såväl politiker som privatpersoner. Det kan definieras som jämlikhet mellan könen, till exempel lika lön för lika arbete, oberoende av kön. Det är ett faktum att kvinnor idag tjänar omkring 80 % av vad männen tjänar, för samma arbete.

Jämställdhet innefattar enligt diskrimineringsombudsmannen mäns och kvinnors lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter, och kön ska inte vara ett hinder för personlig utveckling.

Jämställdhet i Sverige de senaste 100 åren

Jämställdhetspolitiken i Sverige har varit en central del i samhällsdebatten sedan 1970-talet, och landet räknas faktiskt ibland som ett föregångsland i frågan. 1954 fick vi vår första jämställdhetsminister, 1980 en jämställdhetsombudsman (vars roll numer är övertagen av Diskrimineringsombudsmannen), och 1991 infördes jämställdhetslagen. Från och med 2008 tilldelas de vårdnadshavare som delar lika på föräldrapenningen en jämställdhetsbonus.

Jämställdhetsarbetet har hittills mest handlat om att förbättra villkoren för kvinnor i samhället. Under 1900-talet har kvinnor fått tillträde till allt fler områden som tidigare dominerats av män. En viktig milstolpe var år 1921 då kvinnor gavs rösträtt. Under 1970-talet genomfördes en rad reformer för att möjliggöra och förenkla kvinnors förvärvsarbete, som till exempel särbeskattning, utbyggnad av förskolor och sjukhus och föräldraförsäkring. 1980 kom en lag om jämställdhet i arbetslivet, 1988 en lag om våld mot kvinnor och 1999 ett förbud mot köp av sexuella tjänster.

Under det senaste decenniet har jämställdhetsarbetet mer börjat handla om män och mansrollen. Synen på kvinnor har förändrats som en följd av jämställdhetsarbetet, men synen på män och deras roll har inte förändrats mycket alls.

Jämställdhetspolitik i Sverige

Riksdagens övergripande mål för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att kunna forma samhället och sina egna liv. I detta mål finns fyra inriktningar, en jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet och mäns våld mot kvinnor ska upphöra.