Jämställdhet i livet kanske inte är något vi till fullo har ännu och det är något vi jobbar på, men en sak som inte är olika män och kvinnor emellan är att vi alla dör – och på begravningen och i döden är vi alla jämställda.

119829-blank-headstone-in-graveyard-with-bunch-of-red-rosesAtt alla dör är ett faktum snarare än ett påstående och alla begravs. Hur man väljer att begravas är dock olika och vilka sorters begravningar som finns går att läsa om hos bland annat begravningsbyrån abclillabegravningsbyran.se och hos de respektive länsstyrelserna hittas de olika reglerna som gäller för just ens egen hemvist. Vill man till exempel sprida askan av en avliden så får man till exempel bara göra det över öppet hav i Stockholm enligt den länsstyrelsen och man måste vara minst 1000 meter från närmaste landområde samt att man inte får använda så kallade sjösättningsurnor som kan vara brukligt i till exempel andra länder.

Kvinnor och män har olika medellivslängd

Hos SCB finns statistik över det mesta och här står även om den höga medellivslängden vi har i Sverige. Men den är inte samma får båda kön. Men klyftan har blivit mindre, då männens livslängd ökat med åren mer kraftigt än vad kvinnornas livslängd har. Kvinnor har dock fortfarande en högre livslängd än männen, men är även utsatta för fler sjukdomsrisker. Men denna klyfta är på väg att minska. Man tror nämligen att vi år 2060 kommer ha fortsatt ökad medellivslängd i landet och att kvinnors kommer öka med fem år och männens med sex år – en ännu mindre klyfta alltså. Så mot slutet av livet och in i döden kommer vi alltså bli helt jämställda.

Jämställd begravningsmusik

När det kommer till vilken musik vi väljer att lyssna till på en begravning är det dock inte så olika. Både män och kvinnor väljer samma. Gärna någon psalm i kombination med sin favoritlåt. Lyssna nedan för vilka låter som är populärast att välja just nu: