För nära två år sedan skrev vi ett inlägg om hur det är en åsiktsfri jämställdhetsdebatt i Sverige. Med det mena vi att man här talar på egen risk, eftersom man lätt kan bli häcklad om man säger någonting som den stora massan inte håller med om. Men frågan är, stämmer detta fortfarande?

I senaste valen har det blivit uppenbart att feminismen vuxit stort i Sverige, och om det fortsätter på samma sätt kommer vi mest troligt att ha ett feministiskt parti i riksdagen 2018. Det ser ju trots allt ut som att de redan 2015 får en egen dag i Almedalen.

Är det bra eller dåligt?

Många är självklart oense. Vissa anser att ja, det är till vår fördel att ha ett parti som strävar mot jämlikhet för alla genom feminism. Många anser dock att det parti (Feministiskt initiativ) som ska ta oss mot jämlikhet är för vänstervridet och extremt. De har till och med jämförts med Sverigedemokraterna.

Detta är dock bara fel. Feministiskt Initiativ kan inte jämföras med Sverigedemokraterna eftersom de vill välkomna medan SD snarare vill stänga ute. Och om man ser till de partier som finns i riksdagen nu är det inget av dessa som slagits tillräckligt mycket för kvinnornas rättigheter.

Kvinnor har rättigheter..

…kanske ni hävdar. Och jovisst är det så. Kvinnor har rättigheter, men patriarkatet och normen i samhället är inte till en kvinnas fördel. Att födas som kvinna innebär mindre lön, att bli objektifierad och ständigt kämpa mot ett samhälle som framhäver män snarare än kvinnor.

Jämställdhetsdebatten är fortfarande högst aktuell, och till skillnad från för två år sedan kan vi nu höja våra röster och bli starkare. Inte längre ska någon bli attackerad för att hen kallar sig feminist. Det är ett slag för jämställdhet, och vi är på rätt väg.


Beyonce är en av de kvinnor som vågat höja rösten för feminism.