En nya undersökning visar att det är 6 av 10 personer som anser att sin arbetsplats är jämställd, men något som man inte ska glömma är att detta kanske inte är så fullt representativt – undersökningen visar nämligen ett stort glapp mellan åsikterna kvinnor och män, för där är det nämligen männen som är allra nöjdast.

”Störst glapp finns dock inom hotell- och restaurangbranschen. Här uppger 71 procent av den manliga sidan att arbetsplatsen de jobbar på är jämställd – men bara 43 procent av kvinnorna instämmer i samma påstående.” läs hela artikeln hos Svenska Dagbladet.

583033-hotelI hotell- och restaurangbranschen ser siffrorna alltså något dystra ut, men visst finns det som tur är även hotell med ögonen på jämställdhet om man ser till ett smalare perspektiv på det hela. Som stort är det dock tydliga skillnader, trots att man i hotell- och restaurangfacket är lika stora delar kvinnor och män. Men på det faktiska golvet i hotellen ser man stor skillnad mellan de olika yrkesgrupperna. I köket finns till exempel nästan uteslutande bara högt avlönade män och i sett till städpersonalen ser man att denna grupp till majoriteten består av lågavlönade kvinnor – fördelningen är alltså till männens fördel.

Inte bara jämställdhet inom hotell man behöver arbeta med

Dock är det inte enkom jämställd het som man behöver arbeta med inom hotell- och restaurangbranschen. Denna bransch är nämligen överrepresenterad när man talar om sexuella trakasserier, tyvärr. Detta sett både från gäster, kollegor och chefer. Att få bukt med denna problematik skulle dock vara något man tjänar på att göra. Överlag är det nämligen de jämställdaste hotellen, framförallt, också är de mest attraktiva arbetsplatserna vilket ger starkare personalstyrka och genererar högre vinster än de som inte har detta fokus.