Kvinnors livslängd sjunker
 

Medellivslängden bland kvinnor och män har sedan 1800-talets svält och torka ökat successivt. Idag lever de flesta i Sverige med god tillgång till vård, bra mat och omsorg. Vi dricker också mindre idag än vad vi gjorde förut. Ändå finns det en kurva som sticker ut: lågutbildade kvinnor. Här har man nämligen sett en tendens som pekar mot att lågutbildade kvinnors medellivslängd sjunker. 

Vi föds och dör lika, men det är också en sanning med modifikation. Våra föräldrars utbildningsgrad kan avgöra hur vårt eget öde kommer att se ut, och det är faktorer som också kommer att kunna påverka vår livslängd. Statistiken visar nämligen att det skiljer fem år mellan lågutbildade och högutbildade kvinnors livslängd. Att utbildningsgraden verkar vara en så central del i folks livslängd har varit känt länge, och det är inte ett modernt fenomen. Med vad beror egentligen dessa fem år på?

Därför dör dessa kvinnor tidigare

Forskarna pekar på framför allt två övergripande faktorer: lågutbildade kvinnor lever hårdare sociala liv och har strängare ekonomiska livsvillkor. Kanske är man skuldsatt och går med ständig ekonomisk stress, kanske har man inte heller lika trygga anställningsförhållanden vilket påverkar ens generella livskvalitet. Man konstaterar att kvinnor med låg utbildning får sämre möjligheter till bra jobb, och att problemet ligger i just arbetsförhållanden. Många pekar också på pensionssystemet, som fortfarande inte gynnar någon som arbetat som undersköterska hela livet.

Medellivslängden i Sverige är idag 84,1 år för kvinnor och 80,7 år för män. En lågutbildad kvinna förväntas leva tills hon är 81 år, medan en högutbildad kvinna förväntas leva till hon är 86 enligt statistiken. Det finns ännu inte några klara svar på varför kvinnor ändå lever längre än män. Många förklarar det med sundare livsstil generellt: män anses vara mer stillasittande och äter inte alltid lika sund kost. Du kan läsa mer om lågutbildade kvinnors livslängd i Aftonbladet. En tröst kan vara att vi i Sverige har en relativt hög medellivslängd, även bland lågutbildade. Jämför man med många andra länder är medellivslängden betydligt lägre: 2004 var medellivslängden i Ryssland för kvinnor 73 år.