Detta kan låta som en simpel och banal fråga. För någon som lever här i Sverige är det normala svaret vanligtvis vem som helst som fyllt arton år och har uppvisat en tillräckligt bra förmåga att framföra en bil säkert och rätt, samt visat sig ha goda kunskaper om bilkörning och trafik.

Vacker ung glad leende kvinna kör sin nya bil vid solnedgången.Vem som helst som har körkort kan köpa ny bil och köra den, så länge man håller sig till lagar och regler. Men saker och ting varierar ofta både med tid och rum och svaret behöver nödvändigtvis inte vara så enkelt. Får kvinnor köra bil? Svaret i stora delar av världen är ett självklart ja. Numera menar de flesta att de kognitiva och intelligensmässiga skillnaderna mellan män och kvinnor är marginellt liten, och att låta kvinnor köra bil lika väl som män upplevs som något självklart. Många studier visar till och med att kvinnor är bättre bilförare. De tar färre risker, kör inte lika offensivt och är inblandade i färre olyckor.

Men om man ser till vissa delar av världen är svaret annorlunda. I till exempel Saudiarabien har svaret åtminstone fram till nyligen varit nej. Människor av de olika könen lever där mycket mer åtskilda liv och betraktas inte som likvärdiga. En sådan banal sak som att cykla var länge förbjudet för kvinnor, och att köra bil har inte varit att tala om.

Hur har situationen förändrats?

Nyligen meddelade den saudiske kronprinsen, som besitter mycket av landets makt, att man är beredd att öppna upp för kvinnlig bilkörning. Många kvinnor och män har jublat över beslutet. De flesta har nog insett att kvinnor är lika benägna att vara bra bilförare, och känt frustrationen över de problem som uppstår när kvinnan i familjen får en väldigt liten rörelsefrihet. En kvinna utan möjlighet att köra bil kan inte leva ett självständigt liv och ta sig dit hon själv vill. Många med en mer konservativ syn på könsroller har kritiserat beslutet. Stora anledningar till att beslutet togs var att slippa undan de besvärande protester många kvinnor genomförde, samt att framstå som ett modernt och utvecklat land inför omvärlden. Just kvinnors mycket begränsade rättigheter har varit något Saudiarabien länge har fått kritik för.