Visste du att kvinnor som lånar pengar ofta får sämre lånevillkor och högre räntor än män? Hur går det att komma runt detta? Genom att välja en långivare som inte diskriminerar.

Det existerar fortfarande anmärkningsvärda skillnader mellan mäns och kvinnors ekonomiska förutsättningar. Kvinnors löner är överlag lägre vilket i sin tur påverkar vilken typ av lån kvinnor kan få. Ett låneinstitut som försöker förändra detta är Nordax Bank, en bank som alltid tar hänsyn till dina personliga omständigheter.

Kvinnor får ofta sämre lånevillkor

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, trots det är det i allt väsentligt generellt sett svårare för kvinnor att låna pengar. De får ofta sämre lånevillkor än män. En utredning av Tillväxtverket som genomfördes för några år sedan visade att kvinnliga företagare hade svårare att få företagslån än manliga företagare. Ytterligare undersökningar har visat att kvinnor ofta får betala högre räntor för sina lån. Hanna Neidenmark som är VD för lånjämförelsesajten Lendo sa till Värnamo Nyheter att:

 

”Vi ser visserligen en positiv trend med minskande ränteskillnader mellan könen, men trots det har kvinnor fortfarande en högre ränta på sina lån i mer än 200 svenska kommuner.” (källa: Värnamo Nyheter]

 

Att det är svårt för kvinnor att få banklån med bra villkor placerar dem i samma sällskap som en annan grupp som diskrimineras av många storbanker: äldre. Den enklaste lösningen på problemet just nu är helt enkelt att du som är kvinna och vill låna pengar söker dig till rättvisa långivare, som Nordax Bank.