En svensk medborgare och en person med ett annat medborgarskap som vill gifta sig och bo i Sverige har alla möjligheter till det. Men, det beror på en rad olika omständigheter om det blir mycket eller lite byråkrati.

Är din partner medborgare i ett EU- eller EES-land är det smidigt och partnern kan antingen ha sin egen uppehållsrätt eller den som familjemedlem till svensk medborgare. Skatteverket har all information som är kortfattad och lättbegriplig.

American,Nice,Young,Couple,Sitting,On,The,Grey,Couch,InOm din blivande maka/make är medborgare i ett land utanför EU och EES är det en snårig byråkrati. Migrationsrätt är ett mycket brett område och det kan underlätta betydligt att anlita professionell hjälp hos https://www.advokatnovum.se/Migrationsrätt så att det blir korrekt från början och du slipper lägga ned en massa tid på att söka information.

Medborgare utanför EU- EES-land

Bland annat måste din partner ansöka om uppehållstillstånd som ska vara klart innan flytten. Du har ett försörjningskrav för er båda och måste ha en bostad med god standard. Det finns undantag från dessa krav och på Migrationsverkets hemsida hittar du mer information. Är kraven som gäller för dig uppfyllda så bör din partner få ett uppehållstillstånd. Ett permanent uppehållstillstånd går det, enligt huvudregeln, att ansöka om efter tre år. Detta gäller vare sig ni är gifta eller inte.

”Sedan 20 juli 2021 gäller nya, särskilda krav för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Dessa nya krav är gemensamma för alla, oavsett vilken typ av uppehållstillstånd du har idag.” Läs mer om uppehållstillstånd här

Kärlek över gränserna verkar öka. Statistik över barn som föds i Sverige och som har föräldrar med olika födelseländer har en uppåtgående trend. År 2020 hade nära en miljon svenskar föräldrar med olika födelseländer. Flest är barn med den ena föräldern som svenskfödd.