Det senaste uppmärksammade lagförslaget från socialdemokraterna har varit att införa ett nationellt mobilförbud i skolan. Detta efter att en rad undersökningar har visat att mobilerna under skoltid har gjort att eleverna inte fokuserar på studierna.

Många lärare är nog eniga om att mobilerna är ett mycket störande moment i klassrummen. Även fast man på de flesta hållen samlar in mobiltelefonerna i början av dagen så funkar det inte på alla platser. Det uppstår mycket bråk mellan elever och lärare – och eleverna emellan jämför mobilerna på olika sätt. Detta har kommit att bli ett problem när man så aktivt jobbar för jämlikhet och jämställdhet i klassrummen. Där statusprylarna finns, finns också motsättningar, mobbing och sexism.

Tidigare har vi skrivit om att man kan uppnå jämställdhet genom att välja olika färg på mobilskal, exempelvis till sig själv eller sitt barn. För barn är ju färgkoder väldigt viktiga, men man kan uppmuntra sitt barn att välja annan färgskala än den könskodade. Det här är en central fråga för många föräldrar som undrar hur de ska ”färgkoda” sina barn utan att barnen känner sig annorlunda i en annars så kodad miljö. I skolan blir det desto känsligare när många kommer med nya prylar och befäster olika könsnormer med dessa prylar.

Mobilen en arbetsmiljöfråga

Framför allt är lagförslaget om mobilförbud där för att avlasta lärarna. Om eleverna helt enkelt inte får ta med sig mobilen i skolan hamnar ansvaret på föräldrarna, och för många lärare som kämpar med att få ihop dagen i skolan är det nog en väldigt stor lättnad. Att det rör sig om en arbetsmiljöfråga för lärarna är därför viktig att komma ihåg – men samtidigt kan man glädjas åt att det kan få bra effekter på barnens sociala vardag också. Andra lagförslag kopplade till arbetsmiljön för lärarna är:

  • Ge rektorer större möjligheter att omplacera bråkiga elever
  • Ordningskontrakt som ska undertecknas av elever och vårdnadshavare
  • Nationell plan för studiero
  • Ett statsbidrag som ska underlätta planerna

Den stora frågan är om detta kommer vara en bra grund för att fortsätta arbetet för jämställdheten, eller om skillnaderna kommer befästas ännu mer.