Något man ofta i en parrelation ofta hamnar i konflikter om, när man bor tillsammans, är det olika hushållssysslorna som behöver göras och vems ansvar det är att de blir gjorda. I grunden handlar det naturligtvis egentligen om bagateller men tyvärr är det ofta bagatellerna som i en stressig vardag har förmågan att ta över. Det kan handla om alltifrån städning som vems ansvar det är att egentligen ta hand om disken när högen av använda tallrikar växer i diskhon och på diskbänken. Problemen kan förhoppningsvis inte bli lika stora så länge som man båda har en gemensam grundsyn kring vart ambitionen och nivån på ordning i hemmet ska ligga. Men i många fall är man inte riktigt överens ens om det. Medan den ena tycker att det är okej med att diska varannan dag och att det inte gör något med lite smutsig disk på diskbänken vill den andra diska direkt efter varje måltid. Kanske hade problemen inte blivit lika stora om inte båda samtidigt velat satsa på sitt jobb och sin karriär. Tiden man sedan får tillsammans, vill man helst inte ägna åt småtjafs utan istället bara ha det trevligt och umgås med varandra.

Det vissa ser som en flykt från problemet ser andra som den bästa av räddningar för kärleken. Idag finns nämligen goda möjligheter till att få hjälp utifrån med städningen i hemmet, något som alltfler par och familjer ser till att utnyttja.