Den internationella kvinnodagen äger rum den 8 mars varje år. Man kan fråga sig varför inte männen har en internationell mansdag? Det är väl ett jämlikt samhälle vi vill ha? Och säger vi att ”alla andra dagar är mannens dagar” skjuter vi oss själva i foten. På sajten http://www.ove.se kan du göra ditt eget plakat för att antingen vandra i kvinnotåget, manståget – eller varför inte ett eget tåg för att visa på individualism?

Lång och brokig historia

Det är över hundra år sedan den första dagen trädde i kraft: 1911 i USA. Kvinnors rättigheter – framför allt rösträtt var på tapeten. Många såg Sovjetunionen som föregångsland inom kvinnorörelsen. Detta då idén till en kvinnodag kom från den tyska kommunisten Clara Zetkin och efter Ryska revolutionen 1917, där man ansåg det var kvinnornas demonstration som låg bakom kejsardömets fall. Och det är just detta man väljer att fira den 8 mars. Men, när Lenin griper tag om makten tar han bort rösträtten för alla och med ett kommunistiskt samhälle såg han det som att de automatiskt skulle få mer frihet. Eftersom det blev en demokrati där kvinnor hade rösträtt, innan Lenin tog makten, såg många ur vänsterflanken att Sovjet var ett föredöme och det anordnades många resor till landet.

Jämställdhetsdagen

Under mitten av 1900-talet låg kvinnodagen lite i träda. Och sedan blev den åter upp plockad av vänsterrörelsen. Men, under 70-talet gick västerländerna om socialistländerna i fråga om kvinnokampen och mer och mer går man ifrån klasskampen. Vi kommer aldrig helt komma ifrån manligt och kvinnligt, och visst att med tanke på dess historia så ska den internationella kvinnodagen firas. Men, det borde även finnas en jämställdhetsdag där vi lite mer reflekterar över vårt samhälle och andra länder. Kanske kommer det i framtiden åter blomma upp med att trycka upp banderoller med slagord eller skyltar som man höjer i skyarna.