Precis som med de flesta kritiska teorier som sprungit ur marxismen är det lätt att applicera ett feministiskt- eller ett jämlikhetsperspektiv på precis allt. Vi behöver inte gå in på varför, men för att förenkla resonemanget kan man jämföra dessa teorier med glasögon med färgade linser. Där allt man ser på, oavsett färg, ses i den ton med vilken glasen är färgade. Så även med feminismen. Man kan alltså titta på alla fenomen i vår värld med jämlikhetens glasögon och se det man vill se. Med detta sagt ska vi nu ge oss på barnens populärkulturoch representationen av manliga och kvinnliga dikotomier samt vilken roll genus spelar.

Popkultur kan i detta hänseende delas upp i en del delar:

  • reklam
  • reklam riktad till barn
  • underhållning
  • trender och mode

Pojkleksaker och flickleksaker

Det mest klara exemplet på mönster i samhället är när man ser på barnens värld. Leksaksbutiker och leksaker har ofta en rätt tydlig uppdelning av pojkarnas och flickornas leksaker. Det är allt från färger till vilka föremål de förväntas leka med. Vidare har vi de filmer och hjältar och förebilder våra barn förväntas konsumera och ta till sig.

Detta är som sagt observationer ur ett feministiskt perspektiv. Det ska inte förväxlas med socialantropologi. Dessa företeelser i barnens värld är så klart effekter av tusentals år av mänsklig utveckling. De är möjliggjorda av oss konsumenter och den fria marknaden. Det är vanskligt att komma med konspiratoriska synpunkter på varför pojkar idag förväntas leka med, och leker med, typiskt manliga leksaker och lekar, medan flickorna leker med sitt. Det är upp till varje förälder att uppfostra sina barn efter önskemål och drömbilder. Väljer man att köpa saker av varumärket Baby Born till sina barn finns all möjlighet att fokusera på att det är en bra och hållbar produkt istället för att få ångest över vilken färg de har.