• Klotter ett brott mot jämställdheten

    Klotter ett brott mot jämställdheten

    Mycket som kretsar runt oss i samhället handlar om jämställdhet och genus. Frågan om genus ska finnas eller om vi alla skall vara hen och behandlas därefter, en jämställd behandling,... --->

     
  • En egen hemsida

    Oavsett vad man sysslar med i arbetslivet, är det spännande och intressant att ha en egen hemsida. Hemsidan behöver inte handla om en själv ur ett yrkesperspektiv, utan kan istället... --->